ASCPD transmite o scrisoare deschisă adresată Ministerului Educației și Cercetării privind limitarea accesului la educaţie al elevilor din România

ASCPD transmite o scrisoare deschisă adresată Ministerului Educației și Cercetării privind limitarea accesului la educaţie al elevilor din România

București, 17 iunie 2020: Asociația Specialiștilor în Confidențialitatea și Protecția Datelor (ASCPD) salută demersurile și implicarea Ministerului Educației și Cercetării în protejarea datelor cu caracter personal prin întocmirea și transmiterea Instrucțiunilor referitoare la “anonimizarea” datelor personale ale elevilor participanți la Evaluarea Națională 2020 / admiterea la liceu (Adresa nr. 148/RLB/16.06.2020), precum și prin întocmirea Notei de informare pentru părinți / tutori / elevi referitoare la protecția datelor personale în contextul organizării evaluării naționale pentru absolvenții de clasa a VIII-a (parte a Procedurii 2217/GDIP/12.06.2020 adoptată de Direcția Generală Învățământ Preuniversitar).

Apreciem acest demers ca fiind un pas extrem de important în privința asigurării conformității sistemului de învățământ din România în relație cu  Regulamentul General privind Protecția Datelor Personale (UE) nr. 679/2016.

Remarcăm, totuși, că articolul 5, alin. 2 din Procedura privind modul de comunicare a rezultatelor obținute de candidații la Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2019-2020, prevede că “unitatea de învățământ ia măsurile care se impun pentru ca părinții, reprezentanții legali ai elevului să completeze formularul intitulat consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, în vederea desfășurării examenului de Evaluare Națională/admitere la liceu. 

Asociația Specialiștilor în Confidențialitatea și Protecția Datelor (ASCPD) consideră că temeiul invocat ca bază a prelucrării datelor personale, este eronat și solicită, în mod justificat, modificarea Procedurii privind modul de comunicare a rezultatelor obținute de candidații la Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2019-2020. 

În acest sens, ASCPD a transmis o scrisoare deschisă adresată Ministerului Educației și Cercetării și Direcției Generale Învățământ Preuniversitar solicitând eliminarea formularului de consimțământ și a referirilor la consimțământul părinților/reprezentanților legali din cuprinsul procedurii menționate și din nota de informare, precum și pe cele privind interzicerea participării la evaluarea națională în lipsa consimțământului. 

Totodată, ASCPD atrage atenția că utilizarea consimțământului ca temei de prelucrare a datelor ar putea avea ca efect îngrădirea dreptului la educație al elevilor pe de-o parte, cât și încălcarea  principiului echității prevăzut la art. 5, alin. 1., lit. a) din Regulamentul (EU) 2016/679 și implicit a principiului privind reducerea la minimum a datelor, prevăzut la art. 5, alin. 1., lit. c) al Regulamentului.

Scrisoarea deschisă poate fi consultată accesând următorul link: https://ascpd.ro/scrisoare-deschisa/

 

 

Despre Asociația Specialiștilor în Confidențialitate și Protecția Datelor (ASCPD) România

Asociația Specialiștilor în Confidențialitate și Protecția Datelor (ASCPD) este creată cu scopul de a informa și de a reuni profesioniștii care doresc să gestioneze cu succes punerea în aplicare a Regulamentului General privind Protecția Datelor 2016/679 și a legislației aferente, funcționând ca un organism consultativ profesionist pentru persoane și organizații. 

ASPDC este o organizație non-guvernamentală, autonomă, apolitică și non-profit care ajută la definirea, susținerea și îmbunătățirea profesiei de Responsabil în protecția datelor și a altor specialiști în domeniu și își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile OG nr. 26/2000.

Din luna Aprilie 2020, ASCPD este membru cu drepturi depline al Confederației Organizațiilor Europene pentru Protecția Datelor (CEDPO).  

ASCPD ghidează persoanele responsabile cu protecția datelor și alți specialiști în domeniul confidențialității datelor în rezolvarea numeroaselor probleme juridice, tehnice și organizatorice cu care se confruntă, pentru a obține un echilibru adecvat între interesele persoanelor vizate, care necesită protecție, și cele ale operatorilor.

Obiectivul ASCPD este de a oferi soluții concrete la problemele cu care se confruntă specialiștii în confidențialitate și protecția datelor, de a crește gradul de conștientizare cu privire la importanța cunoașterii și înțelegerii corecte a legislației aplicabile în domeniul protecției datelor personale și de a oferi membrilor săi un forum în care aceste subiecte să poată fi dezbătute, precum și un loc de pregătire profesională continuă. ASCPD militează pentru îmbunătățirea gradului de conștientizare cu privire la tehnologiile și legile care pun în pericol viața privată, pentru a se asigura că publicul este informat și implicat.

Mai multe detalii despre proiectele asociației găsiți pe www.ascpd.ro

 Contact: Marius Dumitrescu, marius.dumitrescu@ascpd.ro, 0769-041.200

vps gazduire web gazduire website