ASCPD depune o plângere penală pentru falsul în înscrisuri, falsul privind identitatea și ultraj

ASCPD depune o plângere penală pentru falsul în înscrisuri, falsul privind identitatea și ultraj

București, 2 Iunie 2023

Asociația Specialiștilor în Confidențialitate și Protecția Datelor (ASCPD) avertizează cu privire la utilizarea abuzivă a numelui, a siglei, a ștampilei și a numelui si semnaturii olografe a fostului președinte în activități de phishing.

ASCPD, asociație recunoscută la nivel național și european în domeniul confidențialității și protecției datelor, dorește să informeze autoritățile, mass-media, membrii și publicul despre o situație deosebită de importanță cu privire la utilizarea abuzivă a numelui, datelor reprezentanților asociației și siglei organizației.

În ultima perioadă, mai multe primării din întreaga țară au fost abordate de o persoană neafiliată cu asociația noastră, formulând solicitări în temeiul Legii 544/2001 prin intermediul cărora a solicitat răspunsul la un chestionar referitor la conformitatea instituției cu dispozițiile Regulamentului european privind protecția datelor. Această persoană a efectuat amenințări cu realizarea unei reclamații care va avea ca efect aplicarea unor amenzi din partea ANSPDCP – Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și a folosit imaginea ASCPD pentru a crea o aparență de autoritate, superioritate și autenticitate. 

Dorim să subliniem în mod clar că această acțiune reprezintă o formă de phishing, iar reprezentanții primăriilor trebuie să fie vigilenți și să nu răspundă la astfel de mesaje.

În conformitate cu principiile și valorile noastre fundamentale, ASCPD a formulat o plângere penală împotriva persoanei responsabile pentru această acțiune neetică și ilegală. În acest sens, toate datele necesare pentru identificarea și investigarea făptuitorului au fost puse la dispoziția autorităților competente. Apreciem ca fiind incidente în cauză mai multe infracțiuni: înșelăciune, ultraj, fals privind identitatea și uz de fals, urmând ca organele abilitate să stabilească cu exactitate încadrarea faptei, în urma cercetării penale.

Susținem în totalitate eforturile acestor organe de aplicare a legii și suntem încrezători că vor acționa în conformitate cu legislația în vigoare pentru a aduce făptuitorul în fața justiției.

De asemenea, menționăm că mai multe instituții publice care au primit astfel de solicitări au declarat că vor face plângere penală împotriva expeditorului.

ASCPD este dedicată promovării și respectării Regulamentului General privind Protecția Datelor (GDPR) și a principiilor sale fundamentale. În același timp, ne dorim ca informațiile privind GDPR să fie răspândite în mod responsabil și într-un context adecvat. Nu tolerăm folosirea abuzivă a numelui și a siglei noastre, în scopuri necorespunzătoare sau ilegale.

ASCPD reafirmă angajamentul său față de confidențialitatea și protecția datelor personale și solicită prefecturilor, primăriilor și celorlalte entități implicate să fie extrem de atente la astfel de tentative de phishing și să nu ofere informații confidențiale sau să răspundă la astfel de mesaje. Recomandăm tuturor să verifice autenticitatea și sursa comunicărilor primite, înainte de a lua orice măsuri în urma acestora, precum și să continue să ne transmită, în vederea cercetării penale, toate înscrisurile, notele telefonice, informațiile și datele de contact ale expeditorului acestor solicitări.

Pentru mai multe informații sau pentru clarificări suplimentare, vă rugăm să contactați biroul nostru de presă la adresa de e-mail secretariat@ascpd.ro.

 

 

Despre Asociația Specialiștilor în Confidențialitate și Protecția Datelor (ASCPD) România

Asociația Specialiștilor în Confidențialitate și Protecția Datelor (ASCPD) este creată cu scopul de a informa și de a reuni profesioniștii care doresc să gestioneze cu success punerea în aplicare a Regulamentului General privind Protecția Datelor 2016/679 și a legislației aferente, funcționând ca un organism consultative profesionist pentru personae și organizații. ASPDC este o organizație non-guvernamentală, autonomă, apolitică și non-profit care ajută la definirea, susținerea și îmbunătățirea profesiei de Responsabil în protecția datelorși a altor specialiști în domeniu și își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile OG nr. 26/2000.

ASCPD ghidează persoanele responsabile în protecția datelor și alți specialiști în domeniul confidențialității datelor în rezolvarea numeroaselor probleme juridice, tehnice și organizatorice pentru a obține un echilibru adecvat între interesele persoanelor vizate, care necesită protecție, și cele ale operatorilor.

Obiectivul ASCPD este de a oferi soluții concrete la problemele cu care se confruntă specialiștii în confidențialitate și protecția datelor, de a crește gradul de conștientizare a legislației și de a oferi membrilor săi un forum în care aceste subiecte să poată fi dezbătute, precum și un loc de pregătire profesională continuă. ASCPD militează pentru îmbunătățirea gradului de conștientizare cu privire la tehnologiile și legile care pun în pericol viața privată, pentru a se asigura că publicul este informat și implicat.

După o perioadă de 12 luni de monitorizare a activității ASCPD în România, membrii Confederației Organizațiilor Europene pentru Protecția Datelor (CEDPO) au avizat favorabil, în aprilie 2020, adeziunea organizației românești, devenind astfel cel de-al zecelea membru cu drepturi depline.

Confederația Organizațiilor Europene pentru Protecția Datelor (CEDPO) este o “organizație umbrelă” care reunește cele mai representative asociații naționale de protecție a datelor din Uniunea Europeană. CEDPO a fost fondată în septembrie 2011 de Association Française des Correspondants à la Protection des Données à Caractère Personnel (AFCDP, Franța), Asociación Profesional Española de Privacidad (APEP, Spania), Gesellschaft fur Datenschutz und Datensicherheit eV (GDD, Germania) și Nederlands Genootschap van Functionarissen voor de Gegevensbescherming (NGFG, Olanda). Din momentul fondarii în 2011 și până în momentul aderării Asociaţiei Specialiştilor în Confidenţialitate şi Protecţia Datelor (ASCPD), doar cinci organizații au mai fost invitate să se alăture Confederației: ADPO din Irlanda, ARGE Daten din Austria, ASSO DPO din Italia, SABI din Polonia și AEPT din Portugalia

Scopul acestei Confederații este de a promova rolul Responsabilului cu protecția datelor (DPO) și de a milita pentru un sistem de protecție a datelor echilibrat, bazat pe experiență practică și eficiență. În plus, CEDPO contribuie activ la o mai bună armonizare a legislațieiși a practicilor privind protecția datelor în Uniunea Europeană (UE) și în Spațiul Economic European (SEE), unind toate organizațiile member într-o singură voce și valorificând astfel experiența bogată și diversă a asociațiilor membre ale CEDPO, care dețin cunoștințe practice despre problemele care înconjoară rolul și poziția DPO, precum și provocările zilnice cu care se confruntă. CEDPO este și un interlocutor active pentru factorii de decizie europeni și autoritățile pentru protecția datelor în contextual adoptării și implementării Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR),  propunerile sale jucând un rol important în definirea legislației actuale, în special în ceea ce privește reglementarea poziției și a rolului responsabilului cu protecția datelor (DPO). De asemenea, CEDPO a participat la modernizarea Convenției 108 a Consiliului Europei („Convenția pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea automată a datelor cu caracter personal”), susținând o mai bună recunoaștere a rolului crucial pe care DPO îl joacă în protecția datelor în zilele noastre. Mai multe detalii despre proiectele asociației găsiți pe www.ascpd.ro

Contact:  Președinte Daniela Cireașă, daniela.cireasa@ascpd.ro, 0730050346

vps gazduire web gazduire website