Informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal (DPO’s DAY 2021)

Dorim să vă felicităm pentru decizia de a participa la evenimentele organizate de către ASCPD – Asociația Specialiștilor în Confidențialitate și Protecția Datelor din România cu ocazia ZILEI RESPONSABILULUI CU PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL.

Accesul la lucrările conferinței se face direct de pe linkul care urmeaza sa il primiti cu cateva zile inainte.

Pentru ediția din 2021, organizatorii au luat hotărârea de a elimina taxele de participare la eveniment, susținând astfel toți specialiștii din România care se confruntă cu una din cele mai severe crize medicale. Accesul la webinariile DPO’S DAY 2021 este GRATUIT. Toate evenimentele sunt înregistrate si vor fi disponibile GRATUIT în spațiul public pentru a asigura accesul unui numar cat mai mare de persoane.

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN CONTEXTUL ORGANIZĂRII celor 6 webinarii in data de 25.05.2021

I. INFORMARE

În baza dispozițiilor Regulamentului (UE) 679/2016, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie datelor Asociația Specialiștilor în Confidențialitate și Protecția Datelor – ASCPD (denumită în continuare Organizator), în calitatea sa de Organizator al evenimentului DPO’S DAY 2021 (25.05.2021) vă informează în legătură cu modul în care datele dumneavoastră personale sunt utilizate și scopul pentru care acestea sunt folosite:

1. Ce tipuri de date colectăm și de ce?

Organizatorul va colecta și prelucra datele Dumneavoastra cu caracter personal dupa cum urmeaza:

Numele și prenumele – Necesar pentru comunicare și confirmare înscriere
Adresa de email – Necesar pentru comunicare pre și post eveniment și confirmare înscriere
Numărul de telefon – Necesar pentru comunicare, doar în cazul în care inițiați o convorbire prin WhatsApp sau apel telefonic. Numarul de telefon nu va fi stocat pentru utilizare post-eveniment.
Categorie – în vederea raportării statistice
Județul – în vederea raportării statistice
Locul de muncă (opțional) – se utilizează doar dacă bifați “Sunt de acord ca datele mele de contact sa fie publicate pentru a putea fi contactat de catre ceilalti participanti la eveniment, partenerii sau sponsorii evenimentului pentru a mă informa asupra serviciilor, proiectelor, produselor comercializate de către aceștia”
Funcția (opțional) – se utilizează doar dacă bifați “Sunt de acord ca datele mele de contact sa fie publicate pentru a putea fi contactat de catre ceilalti participanti la eveniment, partenerii sau sponsorii evenimentului pentru a mă informa asupra serviciilor, proiectelor, produselor comercializate de către aceștia”

2. Scopul prelucrării datelor personale

Colectarea și prelucrarea datelor personale menționate se realizează cu scopul înscrierii Dumneavoastră drept participant la evenimentul DPO’S DAY 2021 (25.05.2021), pentru comunicarea prin e-mail sau telefon cu Dumneavoastra privind detaliile participarii la acest eveniment și pentru emiterea certificatelor de participare. Sub rezerva consimtământului Dumneavoastra, Organizatorul poate prelucra datele și în scopul informării cu privire la alte evenimente cu tematică similară, proiecte desfășurate.

3. Durata prelucrării pentru scopul principal

Datele personale se stochează conform Nomenclatorului arhivistic al asociației întocmit pentru fiecare document/informație în parte pe care îl puteți consulta la sediul asociației sau printr-o simpla solicitare la secretariat@ascpd.ro

4. Cu cine împărtășim datele dumneavoastră?

Organizatorul nu va comunica implicit datele Dumneavoastra către parteneri și sponsorii evenimentului. Doar dacă bifați “Sunt de acord ca datele mele de contact sa fie publicate pentru a putea fi contactat de catre ceilalti participanti la eveniment, partenerii sau sponsorii evenimentului pentru a mă informa asupra serviciilor, proiectelor, produselor comercializate de către aceștia” aceste date sunt împărtășite cu partenerii, sponsorii și ceilalți participanți.

5. Care sunt drepturile Dumneavoastra ?

Dumneavoastra, in calitate de persoana vizata, luati la cunoștință drepturile de care beneficiati cu privire la prelucrarea datelor personale, indiferent de scopul prelucrării indicat mai sus, respectiv: de a va retrage, în orice moment, consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal; de a solicita accesul la datele prelucrate; de a solicita rectificarea, ștergerea, restricționarea datelor prelucrate; de a se opune prelucrării datelor, exceptand cazul în care dispoziții legale prevăd contrariul; dreptul la portabilitatea datelor; dreptul de a depune o plangere in fata ANSPCP; dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor personale, inclusiv crearea de profiluri. Pentru orice solicitări pe care le puteți avea cu privire la exercitarea drepturilor menționate mai sus, sau la retragerea consimțământului, precum și pentru a ne adresa orice alte întrebări privitoare la cele comunicate prin prezenta, puteți să ne contactați la adresa de email: dpo@ascpd.ro, emailul dumneavoastră ajungând persoana responsabilă cu protecția datelor cu caracter personal.

II. TEMEIUL PRELUCRĂRII DATELOR PERSONALE

a) Prelucrarea datelor personale precum numele, adresa de email și telefonul sunt necesare comunicării în vederea participării persoanei la conferință și eliberării certificatului de participare și sunt prelucrate în temeiul art. 6 lit. b) din Regulamentul (UE) 2016/679, respectiv ”prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract”.

b) Prelucrarea datelor personale precum categoria și zona sunt necesare în vederea analizelor statistice și sunt prelucrate în temeiul art. 6 lit. f) din Regulamentul (UE) 2016/679, respectiv ” prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea
datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil.”

c) Prelucrarea datelor personale precum funcția și locul de muncă precum și a celorlalte date în vederea comunicării în scop de marketing sau pentru transferul către ceilalți participanți, parteneri sau sponsori, se face în temeiul art. 6 lit. a) din Regulamentul (UE) 2016/679, respectiv ”persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice.”

Cu consideratie,

Marius DUMITRESCU
Președinte ASCPD

DPO’S DAY 2021 (25.05.2021)

Email: secretariat@ascpd.ro
Mobil: 0769-041.200
Web: www.ascpd.ro
Fax: +40 (365) 815 000

vps gazduire web gazduire website