Proiecte 2020/2022

Proiectele ASCPD pentru perioada 2020-2022 sunt următoarele:

 1. Lansarea campaniei de evaluare și conștientizare a importanței Responsabilului cu Protecția Datelor cu Caracter Personal în instituțiile publice din România care are drept scop evaluarea gradului de conformare a instituțiilor publice din România din punctul de vedere al art. 37 din Regulamentul 679/2016, crearea de noi locuri de muncă pentru Responsabilii cu Protecția Datelor cu Caracter Personal în instituțiile publice din România și realizarea unui studiu privind evoluția gradului de conformare a instituțiilor publice din România din punctul de vedere al art. 37 din Regulamentul 679/2016.
 2. Crearea și implementarea unui sistem de certificare a membrilor ASCPD prin absolvirea unui examen cu dificultate ridicată și obligativitatea obținerii anuale a unui număr minim de credite de educație profesională continuă, fără a ține cont de cursurile absolvite până în momentul certificării ASCPD. Întocmirea și publicarea Registrului național al membrilor certificați ASCPD.
 3. Elaborarea unui “Cod de conduită a operatorilor din România”, conform art.40 din Regulamentul UE 2016/679.
 4. Elaborarea și adoptarea unui “Cod de conduită al Responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal” și a unui “Cod de etică al membrului ASCPD” la care vor adera toți membrii asociației.
 5. Obținerea statutului de raportor pentru Autoritățile Europene din domeniul protecției datelor
 6. Continuarea programului de schimburi de experiență în cadrul unor instituții europene sau asociații cu statut similar, destinat membrilor ASCPD.
 7. Lansarea unui program de mentorat destinat membrilor ASCPD.
 8. Organizarea anuală a unei conferințe naționale cu ocazia Zilei Europene a Protecției Datelor (28 Ianuarie)
 9. Marcarea zilei de 25 Mai ca fiind Ziua Națională a Responsabilului cu Protecția Datelor în România.

Proiectele asumate pentru perioada 2019/2020:

 1. Încheierea unor parteneriate strategice cu organizații reprezentative și relevante pentru atingerea scopului organizației
 2. Susținerea și stimularea schimburilor de experiență în România și în străinătate
 3. Reprezentarea și promovarea asociației la evenimente și conferințe de specialitate, organizate în țară și în străinătate
 4. Inițierea unei campanii de informare și educare a persoanelor vizate si a unui proiect legislativ privind introducerea unui mesaj de interes public pentru constientizarea importantei datelor cu caracter personal 
 5. Implicarea asociatiei in elaborarea codurilor de conduita pe diverse domenii de activitatate 
 6. Semnalarea catre autoritati a situatiilor in care nu este respectata legislatila privind prelucrarea datelor cu caracter personal 
vps gazduire web gazduire website