Proiecte 2018/2019

Proiectele ASCPD pentru perioada 2018-2019:

 1. Organizarea Primei ediții a Conferinței Naționale Protecția Datelor în Domeniul Sanitar și continuarea organizării de conferințe pe domenii tematice ale grupurilor de lucru

 2. Încheierea unor parteneriate strategice cu organizații reprezentative și relevante pentru atingerea scopului organizației

 3. Reprezentarea și promovarea asociației la evenimente și conferințe de specialitate, organizate în țară și în străinătate

 4. Inițierea unei campanii de informare și educare a persoanelor vizate

 5. Înființarea Registrului Național al membrilor ASCPD

 6. Înființarea comisiilor de specialitate pe domenii tematice

 7. Lansarea unui portal destinat persoanelor vizate și oferirea de consultanță primară gratuită către acestea prin intermediul membrilor ASCPD

 8. Editarea și lansarea unei reviste lunare cu scopul pregătirii profesionale continue a specialiștilor în confidențialitate și protecția datelor

 9. Dezvoltarea rețelei DPO.NET în România și creșterea numărului de membrii ASCPD

 10. Lansarea programului “Privacy Academy” destinat dezvoltării și susținerii membrilor asociației ASCPD și organizarea unor cursuri bianuale pentru toți membrii organizației

 11. Realizarea unui proiect de cercetare “Stadiul implementării GDPR în spitalele din România”

 12. Susținerea și stimularea schimburilor de experiență în România și în străinătate