ASCPD anunță alegerea unui nou Consiliu Director și începerea activității Consiliului Consultativ

ASCPD anunță alegerea unui nou Consiliu Director și începerea activității Consiliului Consultativ

București, 20 Octombrie 2020 – La trei ani de la înființare, Asociația Specialiștilor în Confidențialitate și Protecția Datelor (ASCPD) din România anunță componența noului Consiliului Director care își începe activitatea la data de 01 Noiembrie 2020, pentru un mandat de 24 luni, precum și înființarea Consiliului Consultativ.

Asociația noastră ghidează responsabilii în protecția datelor și alți specialiști în domeniul confidențialității datelor în rezolvarea numeroaselor probleme juridice, tehnice și organizatorice, pentru a obține un echilibru adecvat între interesele persoanelor vizate, care necesită protecție, și cele ale operatorilor. Sunt mândru de fiecare membru care a ales sa se implice activ în asociație și care face astfel posibilă o schimbare de mentalitate în România în ceea ce privește securitatea și protecția datelor cu caracter personal. Împreună cu membrii noului Consiliu Director și Consiliu Consultativ sunt convins că vom transforma în realitate toate proiectele pe care ne-am propus să le lansăm în acest mandat“, a declarat Dumitrescu Marius, Președintele ASCPD.

În urma alegerilor care au avut loc în luna Octombrie 2020, membrii ASCPD au decis componența Consiliului Director ASCPD pentru perioada 2020 – 2022, format din Președinte și nouă Vicepreședinți:

 • Dumitrescu Marius – Președinte
 • Cireașă Daniela Irina – Vicepreședinte
 • Deca Cristiana – Vicepreședinte
 • Donciu Cristian Ștefan – Vicepreședinte
 • Dumbravă Andrei Nicolae – Vicepreședinte
 • Olteanu Alin – Vicepreședinte
 • Panait Bogdan – Vicepreședinte
 • Popescu-Chiliment Ionuț – Vicepreședinte
 • Simionovici Daniela – Vicepreședinte
 • Stoica Paul Sebastian – Vicepreședinte

Creșterea numărului de vicepreședinți este în concordanță cu strategia organizației și proiectele asumate pentru următoarea perioadă, fiind o necesitate în contextul în care numărul membrilor, din toate regiunile României, crește foarte mult.

Consiliul Consultativ ASCPD este format din membri de onoare care au avut un aport deosebit privind promovarea și dezvoltarea domeniului confidențialității și protecției datelor personale în România, dar și din personalități din afara țării care contribuie, prin activitatea pe care o desfășoară constant, la creșterea gradului de conștientizare în rândul publicului, dar și al autorităților naționale cu privire la importanța confidențialității și protecției datelor personale:

 • Giulescu Cătălin, Director Direcția pentru Evidența persoanelor și administrarea bazelor de date, fost Responsabil cu protecția datelor personale al Ministerului Afacerilor Interne.
 • Ploeșteanu Nicolae, Directorul Centrului pentru Protecția Datelor – Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș
 • Hodoș Felix, Președinte al Societății Române de Cercetare pentru Afaceri Publice și Private din Tîrgu Mureș (SOROCAPP), Avocat și practician în insolvență, coordonator al „Hodoș și Asociații” și „Hodoș Business Recovery”
 • Cîmpean Dan, Director General Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică – CERT-RO
 • Bozianu Sergiu, Președinte al Asociației pentru Protecția Vieții Private, Fost Director Adjunct –  Direcția Generală de Supraveghere și Conformitate la Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova
 • Săvescu Andrei, Managing Partner la SAVESCU & ASOCIATII și Juridice.ro
 • Păun Ciprian , Co-head of Cluj Office of NNDKP, Directorul RRPDSCP
 • Costea Roland – Expert tehnic și trainer în domeniul Cyber Security/GDPR, șef de securitate, conformitate și arhitect de confidențialitate
 • Cîmpeanu Toma , Președintele Asociația Națională pentru Securitatea Sistemelor Informatice
 • Iancu Ștefan, Legal Advisor, Ethics & Compliance Specialist, CEO Iprivacy
 • Buzianu Oana, Security Consultant  – Certified Ethical Hacker – Pentester, CEO WINTECH

Acest nou organism este implicat de către Consiliul Director ASCPD în vederea luării unor deciziilor strategice și înaintea lansării unor proiecte cu impact major asupra imaginii ASCPD. Rezultatul acestei consultări se concretizează prin emiterea unor puncte de vedere şi recomandări pe care Consiliul Consultativ ASCPD le comunică Președintelui.

Persoanele interesate sa devină membrii ASCPD pot găsi toate informațiile pe site-ul asociației www.ascpd.ro

 

Proiectele ASCPD pentru perioada 2020-2022 sunt următoarele:

 1. Lansarea campaniei de evaluare și conștientizare a importanței Responsabilului cu Protecția Datelor cu Caracter Personal în instituțiile publice din România care are drept scop evaluarea gradului de conformare a instituțiilor publice din România din punctul de vedere al art. 37 din Regulamentul 679/2016, crearea de noi locuri de muncă pentru Responsabilii cu Protecția Datelor cu Caracter Personal în instituțiile publice din România și realizarea unui studiu privind evoluția gradului de conformare a instituțiilor publice din România din punctul de vedere al art. 37 din Regulamentul 679/2016.
 2. Crearea și implementarea unui sistem de certificare a membrilor ASCPD prin absolvirea unui examen cu dificultate ridicată și obligativitatea obținerii anuale a unui număr minim de credite de educație profesională continuă, fără a ține cont de cursurile absolvite până în momentul certificării ASCPD. Întocmirea și publicarea Registrului național al membrilor certificați ASCPD.
 3. Elaborarea unui “Cod de conduită a operatorilor din România”, conform art.40 din Regulamentul UE 2016/679.
 4. Elaborarea și adoptarea unui “Cod de conduită al Responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal” și a unui “Cod de etică al membrului ASCPD” la care vor adera toți membrii asociației.
 5. Obținerea unui loc în Comitetul Economic și Social prin intermediul căruia sunt avizate, cu rol consultativ, toate propunerile legislative, conform Legii 248/2013.
 6. Obținerea statutului de raportor pentru Autoritățile Europene din domeniul protecției datelor
 7. Continuarea programului de schimburi de experiență în cadrul unor instituții europene sau asociații cu statut similar, destinat membrilor ASCPD.
 8. Lansarea unui program de mentorat destinat membrilor ASCPD.
 9. Organizarea anuală a unei conferințe naționale cu ocazia Zilei Europene a Protecției Datelor (28 Ianuarie)
 10. Marcarea zilei de 25 Mai ca fiind Ziua Națională a Responsabilului cu Protecția Datelor în România.

 

Despre Asociația Specialiștilor în Confidențialitate și Protecția Datelor (ASCPD) România

Asociația Specialiștilor în Confidențialitate și Protecția Datelor (ASCPD) este creată cu scopul de a informa și de a reuni profesioniștii care doresc să gestioneze cu succes punerea în aplicare a Regulamentului General privind Protecția Datelor 2016/679 și a legislației aferente, funcționând ca un organism consultativ profesionist pentru persoane și organizații. ASPDC este o organizație non-guvernamentală, autonomă, apolitică și non-profit care ajută la definirea, susținerea și îmbunătățirea profesiei de Responsabil în protecția datelor și a altor specialiști în domeniu și își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile OG nr. 26/2000.

ASCPD ghidează persoanele responsabile în protecția datelor și alți specialiști în domeniul confidențialității datelor în rezolvarea numeroaselor probleme juridice, tehnice și organizatorice pentru a obține un echilibru adecvat între interesele persoanelor vizate, care necesită protecție, și cele ale operatorilor.

Obiectivul ASCPD este de a oferi soluții concrete la problemele cu care se confruntă specialiștii în confidențialitate și protecția datelor, de a crește gradul de conștientizare a legislației și de a oferi membrilor săi un forum în care aceste subiecte să poată fi dezbătute, precum și un loc de pregătire profesională continuă. ASCPD militează pentru îmbunătățirea gradului de conștientizare cu privire la tehnologiile și legile care pun în pericol viața privată, pentru a se asigura că publicul este informat și implicat.

După o perioadă de 12 luni de monitorizare a activității ASCPD în România, membrii Confederației Organizațiilor Europene pentru Protecția Datelor (CEDPO) au avizat favorabil, în aprilie 2020, adeziunea organizației românești, devenind astfel cel de-al zecelea membru cu drepturi depline.

Confederația Organizațiilor Europene pentru Protecția Datelor (CEDPO) este o “organizație umbrelă” care reunește cele mai reprezentative asociații naționale de protecție a datelor din Uniunea Europeană. CEDPO a fost fondată în septembrie 2011 de Association Française des Correspondants à la Protection des Données à Caractère Personnel (AFCDP, Franța), Asociación Profesional Española de Privacidad (APEP, Spania), Gesellschaft fur Datenschutz und Datensicherheit eV (GDD, Germania) și Nederlands Genootschap van Functionarissen voor de Gegevensbescherming (NGFG, Olanda). Din momentul fondarii în 2011 și pană în momentul aderării Asociaţiei Specialiştilor în Confidenţialitate şi Protecţia Datelor (ASCPD), doar cinci organizații au mai fost invitate să se alăture Confederației: ADPO din Irlanda, ARGE Daten din Austria, ASSO DPO din Italia, SABI din Polonia si AEPT din Portugalia

Scopul acestei Confederații este de a promova rolul Responsabilului cu protecția datelor (DPO) și de a milita pentru un sistem de protecție a datelor echilibrat, bazat pe experiență practică și eficiență. În plus, CEDPO contribuie activ la o mai bună armonizare a legislației și a practicilor privind protecția datelor în Uniunea Europeană (UE) și în Spațiul Economic European (SEE), unind toate organizațiile membre într-o singură voce și valorificând astfel experiența bogată și diversă ale asociațiilor membre ale CEDPO, care dețin cunoștințe practice despre problemele care înconjoară rolul și poziția DPO, precum și provocările zilnice cu care se confruntă. CEDPO este și un interlocutor activ pentru factorii de decizie europeni și autoritățile pentru protecția datelor în contextul adoptării și implementării Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR),  propunerile sale jucând un rol important în definirea legislației actuale, în special în ceea ce privește reglementarea poziției și a rolului responsabilului cu protecția datelor (DPO). De asemenea, CEDPO a participat la modernizarea Convenției 108 a Consiliului Europei („Convenția pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea automată a datelor cu caracter personal”), susținând o mai bună recunoaștere a rolului crucial pe care DPO îl joacă în protecția datelor în zilele noastre. Mai multe detalii despre proiectele asociației găsiți pe www.ascpd.ro

Contact:  Marius Dumitrescu, marius.dumitrescu@ascpd.ro, 0769041200